Budżet Obywatelski Miasta Ząbki

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Ząbki, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określonych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Ząbki.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać pieniądze!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 21.02.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.03.2022
do 31.03.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.04.2022
do 31.05.2022

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

Od 01.06.2022
do 15.06.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 30.06.2022 r.

Głosowanie

Od 01.09.2022
do 30.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 15.10.2022

Zobacz projekty do głosowania

Zobacz
Głosowanie rusza za:

16
dni

8
godzin

58
minut

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski