Budżet Obywatelski Miasta Ząbki

Budżet Obywatelski
Miasta Ząbki

Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ząbek
za aktywny udział w zgłaszaniu projektów.

Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania
poznamy do 31 sierpnia

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 20.02.2020

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 01.03.2020
  do 31.03.2020

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 01.04.2020
  do 31.05.2020

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 31.08.2020

 • Głosowanie

  Od 01.09.2020
  do 30.09.2020

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 15.10.2020

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Ząbki, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określonych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Ząbki.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać pieniądze!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 20.02.2020

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.03.2020
do 31.03.2020

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.04.2020
do 31.05.2020

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.08.2020

Głosowanie

Od 01.09.2020
do 30.09.2020

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 15.10.2020

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski