Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

6. Rozbudowa skateparku w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 69 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Propagowanie kultury fizycznej oraz przełamywania strachu przy udziale Straży Pożarnej w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 73 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Wzmocnie bezpieczeństwa mieszkańców podczas stanów zagrożenia oraz akcji ratunkowych prowadzonych przez Straż Pożarną w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 58 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Darmowy sport i kultura Brazylijska dla każdego.

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Kurs Samoobrony dla Kobiet

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 42 853,28 zł

Wybrany do głosowania

3. Nauka tanga argentyńskiego

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 6 811 zł

Wybrany do głosowania

4. Nordic Walking

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Zdrowy kręgosłup - gimnastyka

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 15 120 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt