Wybrany do realizacji

6 Rozbudowa skateparku w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 69 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Propagowanie kultury fizycznej oraz przełamywania strachu przy udziale Straży Pożarnej w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 73 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Wzmocnie bezpieczeństwa mieszkańców podczas stanów zagrożenia oraz akcji ratunkowych prowadzonych przez Straż Pożarną w Ząbkach

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 58 000 zł

Wybrany do realizacji

1 Darmowy sport i kultura Brazylijska dla każdego.

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Kurs Samoobrony dla Kobiet

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 42 853,28 zł

Wybrany do głosowania

3 Nauka tanga argentyńskiego

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 6 811 zł

Wybrany do głosowania

4 Nordic Walking

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 6 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Zdrowy kręgosłup - gimnastyka

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 15 120 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt