Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

2. Żyj zdrowo na sportowo! Zajęcia zdrowy kręgosłup dla seniorów i dorosłych

Planowany koszt: 51 200 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3. Nowe atrakcje w Parku Szuberta

Planowany koszt: 84 500 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

5. Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego.

Planowany koszt: 46 600 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

6. Wesoło mi! Organizacja wieczorów kabaretowych i stand-upów.

Planowany koszt: 51 950 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

7. Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek 2023

Planowany koszt: 107 988,24 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

15. Modernizacja oświetlenia boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od strony Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego

Planowany koszt: 111 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

16. Doposażenie boisk do piłki nożnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach

Planowany koszt: 75 200 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym

Planowany koszt: 108 705,12 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

2. Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego.

Planowany koszt: 38 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

3. "Mamo, Tato, chodźmy do parku" Pikniki rodzinne przy placach zabaw.

Planowany koszt: 18 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

4. Warsztaty z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży

Planowany koszt: 49 384,50 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

6. Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach

Planowany koszt: 87 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 22Skrócona nazwa edycji

9. Plac zabaw w nowym parku przy ul. Reymonta

Planowany koszt: 117 700 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

10. Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki

Planowany koszt: 64 778 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

10. Kurs Samoobrony dla Kobiet i Mężczyzn

Planowany koszt: 50 951 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

11. Biegowe Czwartki z Ząbkami

Planowany koszt: 10 700 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 21Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek.

Rzeczywisty koszt: 29 800 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zajęcia były organizowane etapami: 1. 09.04., 08.10., 22.10., 29.12. - warsztaty capoeria 2. 27-29.05. - Festiwal Capoeria z pokazem Mistrzów 3. 25-30.06. – intensywne wakacyjne zajęcia capoeria i... Czytaj więcej...Zajęcia były organizowane etapami: 1. 09.04., 08.10., 22.10., 29.12. - warsztaty capoeria 2. 27-29.05. - Festiwal Capoeria z pokazem Mistrzów 3. 25-30.06. – intensywne wakacyjne zajęcia capoeria i akrobatyki 4. 14.07.-11.08. – wakacyjne czwartki z capoeira 5. 28.08.-01.09.- intensywny kurs capoeria i akrobatyki 6. 25-27.11.-zajęcia i pokazy Mistrzów W zajęcia wzięło udział łącznie ok. 550 osób. Warsztaty Brazylijskiej sztuki walki Capoeira / akrobatyka przeznaczone były dla każdego mieszkańca Ząbek. Zajęcia odbywały się z podziałem na wiek oraz były również zajęcia integracyjne dla całych rodzin. Prowadzone były treningi capoeira, akrobatyki, spotkania z kulturą Brazylijską, oraz zajęcia muzyczne. S Celem projektu był rozwój i upowszechnianie brazylijskiej sztuki tańca i walki capoeira. Prezentacja i propagowanie kultury afrobrazylijskiej oraz języka portugalskiego. Prowadzenie działań związanych z promowaniem różnorodności kulturowej - w duchu edukacji międzykulturowej. Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, w szczególności społecznie zaniedbaną i marginalizowaną oraz zagrożoną wykluczeniem społecznym. Promowanie zdrowego stylu życia. Inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej i społecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kurs gimnastyczno-akrobatyczny miał za zadanie poprawić prawidłową postawę i przyczynić się do zachowania płynności, harmonii ruchów. W efekcie gimnastyka poprawia samopoczucie człowieka i przyczynia się do zachowania zdrowia psychicznego.

 21Skrócona nazwa edycji

2. Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego

Rzeczywisty koszt: 3 201,03 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:W ramach budżetu obywatelskiego wykonano ogrodzenie placu zabaw. Następnie doposażono plac o zabawki. W sąsiedztwie wybudowano street workout. Wykonanie - 2022 rok

 21Skrócona nazwa edycji

2. Chodzę na zdrowie - trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich

Rzeczywisty koszt: 9 485,10 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Grupa spotykała się na terenie Stadionu i wyruszała w trasę. Zajęcia były prowadzone przez Panią Agnieszkę Rosińską. W każdym miesiącu w zajęciach brało udzi... Czytaj więcej...Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Grupa spotykała się na terenie Stadionu i wyruszała w trasę. Zajęcia były prowadzone przez Panią Agnieszkę Rosińską. W każdym miesiącu w zajęciach brało udział ok. 20-30 osób. Zajęcia odbywały się od kwietnia do grudnia 2022r. Celem była nauka techniki chodzenia z kijkami a także motywacja do regularnego uprawiania sportu. Korzyści: poprawa kondycji, zwiększenie odporności, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, poprawa nastroju, wsparcie w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

 21Skrócona nazwa edycji

3. Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena.

Rzeczywisty koszt: 71 761,54 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych koszt wykonanych prac ogrodniczych i materiału roślinnego wyniósł 71 761,54 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek

Rzeczywisty koszt: 77 742 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zakupiono defibrylatory AED i zainstalowano na budynkach: Urzędu Miasta Ząbki, Policji w Ząbkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Obecnie prze... Czytaj więcej...Zakupiono defibrylatory AED i zainstalowano na budynkach: Urzędu Miasta Ząbki, Policji w Ząbkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Obecnie przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców Ząbek - zaplanowano 20 szkoleń do 20 osób każde. Zostanie także zrealizowany film promujący pierwszą pomoc.

 21Skrócona nazwa edycji

5. Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej

Rzeczywisty koszt: 105 357,74 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:1. Cysterna kolejowa 2. Karuzela potrójna 3. Trampoliny 4. Bujak tuba 5. Motylek grzbiet + Triceps 6. Drabinka +Podciąg nóg 7. Orbitek +Ławka do ćwiczeń 8. Twister + Twister w siedzeniu ... Czytaj więcej...1. Cysterna kolejowa 2. Karuzela potrójna 3. Trampoliny 4. Bujak tuba 5. Motylek grzbiet + Triceps 6. Drabinka +Podciąg nóg 7. Orbitek +Ławka do ćwiczeń 8. Twister + Twister w siedzeniu 9. Biegacz +Jeździec 10. Ławki z oparciem 11. Podłoże ziemia, piasek 12. Tablica Informacyjna, regulamin

 21Skrócona nazwa edycji

6. Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański

Rzeczywisty koszt: 76 176,66 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano bramki do futbolu amerykańskiego oraz piłkochwyt, zakupiono sprzęt do gry w futbol amerykański (pylony, znaczniki, wózek) - przystosowanie boisk do... Czytaj więcej...W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano bramki do futbolu amerykańskiego oraz piłkochwyt, zakupiono sprzęt do gry w futbol amerykański (pylony, znaczniki, wózek) - przystosowanie boisk do gry w futbol. Projekt zakładał modernizację oraz przystosowanie istniejącego boiska poprzez zamontowanie mocowań do bramek wraz z bramkami i zabezpieczeniami, oraz zamontowanie odpowiednich oznaczeń, które są niezbędne w celu rozegrania meczu. Futbol amerykański to sport który od niedawna coraz mocniej wybija się w polskiej rzeczywistości sportowej. Sport ten wymaga dobrej kondycji a także dużego zaangażowania całego zespołu. Podstawą do gry jest odpowiednio oznaczone boisko na którym pojawia się sporo różnego rodzaju znaków oraz nietypowe bramki które osiągają ponad 10 metrów. Przystosowanie boisk do tej coraz bardziej popularnej dyscypliny sportowej z pewnością zwiększyło zainteresowanie sportem oraz uatrakcyjniło ofertę MOSiR dla mieszkańców Ząbek (mecze finałowe Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego). Ważnym aspektem jest również to, że spełnienie wymogów Związku Futbolu Amerykańskiego co do boiska, pozwoliło na zaistnienie miasta Ząbki na mapie miejsc przyjaznych dla tego coraz bardziej popularnego sportu w naszym kraju.

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Darmowy sport i kultura Brazylijska dla każdego.

Rzeczywisty koszt: 35 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zajęcia były organizowane etapami: 1. 19-23.07.- intensywny kurs capoeria i akrobatyki 2. 02-06.08. - wakacyjne zajęcia capoeria i akrobatyki 3. 12.09., 03.10., 17.10., 06.11., 27.11., 30.12. - war... Czytaj więcej...Zajęcia były organizowane etapami: 1. 19-23.07.- intensywny kurs capoeria i akrobatyki 2. 02-06.08. - wakacyjne zajęcia capoeria i akrobatyki 3. 12.09., 03.10., 17.10., 06.11., 27.11., 30.12. - warsztaty capoeria 4. 04-05.12. - Festiwal Capoeria z pokazem Mistrzów (stacjonarnie oraz transmisja online) W zajęciach wzięło udział ok. 450 osób (dzieci, młodzież i dorośli). Warsztat Brazylijskiej sztuki walki Capoeira / akrobatyka przeznaczony był dla każdego mieszkańca Ząbek niezależnie od wieku i warunków fizycznych. Zajęcia prowadzone były z podziałem na wiek i stopień zaawansowania fizycznego. Odbyły się cykliczne spotkania z kulturą Brazylijską oraz cykliczne zajęcia sportowe akrobatyczno-gimnastyczne.

 20Skrócona nazwa edycji

2. Kurs Samoobrony dla Kobiet

Rzeczywisty koszt: 42 597,10 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:W 2021 roku kurs obywał się przez 4 miesiące. Uczestniczyły w nim 22 osoby. Osoby, które ukończyły kurs otrzymały certyfikaty. W 2022 roku jeden kurs obywał się przez trzy miesiące. Przeprowadzono ... Czytaj więcej...W 2021 roku kurs obywał się przez 4 miesiące. Uczestniczyły w nim 22 osoby. Osoby, które ukończyły kurs otrzymały certyfikaty. W 2022 roku jeden kurs obywał się przez trzy miesiące. Przeprowadzono cztery kursy. Osoby, które ukończyły kurs otrzymały certyfikaty. całość środków przeznaczonych na realizację: 42.853,28 zł 2021r. - wykorzystano 19.617,76 zł 2022r. - plan 23.235,52 zł (wykorzystano w 2022 roku 22.979,34 zł) Realizacja zadania w ciągu dwóch lat została spowodowana pandemią.

 20Skrócona nazwa edycji

5. Zdrowy kręgosłup - gimnastyka

Rzeczywisty koszt: 15 200 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Zajęcia odbywały się w formie czterech jednomiesięcznych zajęć, dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z masażu rehabilitacyjnego. Z zajęć skorzystały 84 osoby dorosł... Czytaj więcej...Zajęcia odbywały się w formie czterech jednomiesięcznych zajęć, dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z masażu rehabilitacyjnego. Z zajęć skorzystały 84 osoby dorosłe.

 20Skrócona nazwa edycji

6. Rozbudowa skateparku w Ząbkach

Planowany koszt: 69 000 zł

Postęp realizacji: W przetargu

 20Skrócona nazwa edycji

7. Propagowanie kultury fizycznej oraz przełamywania strachu przy udziale Straży Pożarnej w Ząbkach

Rzeczywisty koszt: 130 995 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:całość kwoty przeznaczonej na zakup: 130.995,00 zł I rata zapłacona w 2021 roku - 78.597,00 zł II rata, która w 2021 roku stanowiła wydatek niewygasający - 52.398,00 zł, została opłacona w 2022 roku... Czytaj więcej...całość kwoty przeznaczonej na zakup: 130.995,00 zł I rata zapłacona w 2021 roku - 78.597,00 zł II rata, która w 2021 roku stanowiła wydatek niewygasający - 52.398,00 zł, została opłacona w 2022 roku Zakupiono mobilną ściankę wspinaczkową, która może być użyta podczas każdego wydarzenia kulturalnego i sportowego w Ząbkach. Osadzenie ścianki na platformie kołowej pozwala na rozstawienie jej w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Korzystanie z tego typu urządzenia wymaga od uczestnika dużej determinacji oraz chęci do sprawdzenia swoich sił. Celem podstawowym zakupu ścianki jest przełamywanie lęków u użytkowników.

 20Skrócona nazwa edycji

8. Wzmocnie bezpieczeństwa mieszkańców podczas stanów zagrożenia oraz akcji ratunkowych prowadzonych przez Straż Pożarną w Ząbkach

Planowany koszt: 58 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Komisja Gospodarcza zdecydowała o przeniesieniu środków na zadanie związane z zakupem ścianki wspinaczkowej - p. 5 porządku protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 30.08. 2021. Zadanie, k... Czytaj więcej...Komisja Gospodarcza zdecydowała o przeniesieniu środków na zadanie związane z zakupem ścianki wspinaczkowej - p. 5 porządku protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 30.08. 2021. Zadanie, które wiązało się z zakupem namiotu pneumatycznego na ewentualny szpital polowy, okazało się w owej sytuacji bezcelowe. By środki zostały wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców, postanowiono przesunąć środki na zadanie, na którego realizację środków zabrakło.

Poprzedni projekt
Następny projekt