Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek.

Szacunkowy koszt: 24 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Chodzę na zdrowie - trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego

Szacunkowy koszt: 8 750 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena.

Szacunkowy koszt: 104 700 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek

Szacunkowy koszt: 72 917,20 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej

Szacunkowy koszt: 64 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański

Szacunkowy koszt: 60 350 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Darmowy sport i kultura Brazylijska dla każdego.

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Kurs Samoobrony dla Kobiet

Szacunkowy koszt: 42 853,28 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zdrowy kręgosłup - gimnastyka

Szacunkowy koszt: 15 120 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa skateparku w Ząbkach

Szacunkowy koszt: 69 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Propagowanie kultury fizycznej oraz przełamywania strachu przy udziale Straży Pożarnej w Ząbkach

Szacunkowy koszt: 73 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wzmocnie bezpieczeństwa mieszkańców podczas stanów zagrożenia oraz akcji ratunkowych prowadzonych przez Straż Pożarną w Ząbkach

Szacunkowy koszt: 58 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw w Ząbkach

Koszt: 50 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Częściowa modernizacja i doposażenie placu zabaw

Szacunkowy koszt: 49 500 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Skatepark w Ząbkach

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty tańca orientalnego

Szacunkowy koszt: 6 625 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Warszaty Zdrowia

Szacunkowy koszt: 9 600 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Akcja „PODAJ DOTYK ŻYCIA”, czyli szkolenie Mieszkańców Ząbek z pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu szkoleniowo-ratunkowego.

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

MUZYKA DLA MALUCHA - bezpłatne koncerty gordonowskie dedykowane rodzinom z dziećmi od 0-6 lat

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Festiwal kultury romskiej

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt