Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Silownia plenerowa

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 8 750 zł

Wybrany do realizacji

3. Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena.

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 104 700 zł

Wybrany do realizacji

4. Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 72 917,20 zł

Wybrany do realizacji

5. Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 64 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej oraz urządzenie zieleni miejskiej (pula infrastrukturalna)

Planowany koszt: 60 350 zł

Wybrany do realizacji

1. Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek.

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 24 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Chodzę na zdrowie - trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Planowany koszt: 10 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt