Wybrany do głosowania

1 Silownia plenerowa

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 8 750 zł

Wybrany do realizacji

3 Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena.

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 104 700 zł

Wybrany do realizacji

4 Defibrylatory AED - Serce dla Ząbek

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 72 917,20 zł

Wybrany do realizacji

5 Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 64 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Rozszerzenie oferty MOSiR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański

Kategoria: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (pula infrastrukturalna)

Koszt: 60 350 zł

Wybrany do realizacji

1 Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla Mieszkańców Ząbek.

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 24 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Chodzę na zdrowie - trening nordic walking z instruktorem w lasach ząbkowskich

Kategoria: działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (pula społeczna)

Koszt: 10 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt